artykuł nr 1

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni

Witamy na naszej stronie BIP

Załączniki:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ( wersja PDF). Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.) Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej: Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, ul. Sosnowa 12a, 42-290 Blachownia, e-mail: pow.blachownia@poczta.onet.pl163 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (wersja DOCX). Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.) Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej: Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania placówki, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Wypełniony wniosek należy przesłać listownie na adres: Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni, ul. Sosnowa 12a, 42-290 Blachownia, e-mail: pow.blachownia@poczta.onet.pl15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer